Radiestezie & Infoenergetica

rad

Radiestezia este arta de a utiliza indicatoarele radiestezice (baghete, penduluri, anse) făcând să intervină puterea şi voinţa spiritului operatorului pentru a descoperi tot ceea ce este ascuns facultăţilor raţionale ale individului, dar mai ales este o metodă de acces la BANCA DE DATE UNIVERSALĂ în care se păstrează istoricul informaţiillor despre lumile văzute şi nevăzute, care informaţii coexistă cu cele prezente şi în care este înscris viitorul lumii materiale şi celei spirituale. Marele, imensul sistem informaţional-energetic, computerul viu care este Banca de Date Universală numită şi Cronica Akashă nu este altceva decât instrumentul Spiritului Divin care îmbracă întreaga Creaţie.

Pentru a putea face masuratori operatorul radiestezist trebuie sa intre intr-o stare speciala a mintii numita starea Ready. Aceasta stare este necesara pentru a nu influenta masuratoarea radiestezica din punct de vedere rational.  Starea Ready sau Alpha este realizată pentru liniştirea generală a minţii şi pentru a se putea deschide (channel) canalul de legătură a spiritului întrupat cu astralul, pe un fond de linişte absolută, pentru a se lansa gândul ca instrument de investigare în continuumul temporal sau cel atemporal.

Inforenergetica este o ştiinţă nouă, de graniţă, care se ocupă cu studiul regulilor, efectelor şi aplicaţiilor referitoare la organizarea unei cantităţi de informaţii QI într-un algoritm mai mult sau mai puţin complex, implementat pe un suport energetic oarecare de un anumit tip (electric, magnetic, electromagnetic, caloric, chimic, mecanic, etc.), delimitate într-un spaţiu de sine stătător, o anumită perioadă de timp.

Caracteristicile inforenergeticii sunt:

·         Determinarea unor unităţi de măsură inforenergetice şi utilizarea acestora în scopul stabilirii unei (unor) stări IE momentane, aferente unui sistem viu polistructurat sau unei structuri fizice;

·         Mărimea parametrilor specifici fiecărei structuri a sistemului viu determină starea IE a acestuia sau a structurii independente;

·         Corelaţia dintre parametrii IE ai sistemului viu exprimaţi în unităţi de măsură specifice indică elevarea sistemului viu, conform unei scale valorice unice de ierarhizare a IE fundamentale, proprii sistemului viu sau structurii fizice nevii;

·         Scala valorică unică pentru toate sistemele vii a fost determinată pe baza unui volum impus de măsurători, determinări făcute de autor şi repetate de mii de cercetători ulterior;

·         Constituie o ştiinţă spirituală care face legătura dintre religie şi toate ştiinţele moderne, dovedind coliniaritatea lor şi faptul că nu sunt antitetice;

·         Ierarhizarea categoriilor existenţiale în funcţie de importanţa lor astfel:

·         cele de tip informaţional, care determină existenţa şi variabilitatea celor:

  • de tip energetic, determinatoare a existenţei şi variabilităţii celor:
  • de tip material, fizic.

·         Punerea la punct a tehnicilor, procedeelor şi metodelor de acţiune IE, în scopul îndepărtării sau anihilării factorilor informaţionali şi energetici malefici şi a redresării, corectării stării IE a sistemului viu sau a structurii fizice nevii deficitare;

·         Cunoaşterea Legilor Divine şi aplicarea tehnicilor IE numai în acord cu ele;

·         Aplicarea de inforenergeticieni a tehnicilor IE şi a regulilor de lucru cu prioritate asupra propriei persoane;

·         Are un pronunţat caracter Christic, creştin ortodox, regulile şi legile ei fiind acelea spuse de Mântuitorul Iisus Christos sau deduse din faptele şi viaţa Lui şi a Sfinţilor Apostoli, precum şi din spiritualitatea populaţiilor predacice, dacice şi a celor de până în prezent, utilizând tezaurul spiritual, cultural şi ştiinţific autohton, în principal.